حراج! jenazeh-zendani
حراج! ostokhan-zendani-vahshatnak
jenazeh-zendani
ostokhan-zendani-vahshatnak

اسکلت زندانی

55,000 تومان 46,750 تومان

موجود در انبار

توضیحات کوتاه

اسکلت وحشتناک زندانی وقتی که باتری را وارد جنازه وحشتناک زندانی میکنید و جنازه را روشن میکنید شروع به حرف زدن میکند و صداهای وحشتناک از خود درمی آورد و چشم هایش به رنگ قرمز در می آید و شروع به تکان دادن میله های زندان میکند تا از داخل زندان بیرون بی آید